Đang tải... Vui lòng chờ...

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THỬ VIỆC “CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC”

THÔNG BÁO

DANH SÁCH ỨNG VIÊN THỬ VIỆC

“CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN PHÚ TÀI ĐỨC”

-    Căn cứ quy chế hoạt động của tập đoàn Phú Tài Đức;

-    Căn cứ vào các tiêu chí & quy chế tuyển dụng;

-    Căn cứ nhu cầu nhân sự;

-    Căn cứ vào tính chất & điều kiện của ứng viên;

        Tập đoàn Phú Tài Đức (PTD Group) thông báo danh sách ứng viên vượt qua vòng tiếp xúc công việc và được lựa chọn vào giai đoạn thử việc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh/chị đến đúng lịch được bố trí thử việc để thảo luận về  các vị trí và thống nhất nội dung, quan điểm làm việc. Thời gian, địa điểm thử việc đối với các ứng viên như sau:

        Thời gian: 07h ngày 20/06/2016

        Địa điểm: Ứng viên xem chi tiết file đính kèm

        Danh sách ứng viên được lựa chọn vào giai đoạn thử việc vui lòng download Tại đây

In văn bản

Copyright © 2014 Thiết kế bởi eKip All Rights Reserved