Lịch sử hình thành

- Tháng 05/2005 thành lập Cửa hàng Honda Ủy nhiệm – Phú Tài 1 - HEAD 23003

      Địa chỉ: Số 09 – Đường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh -  Tỉnh Hà Tĩnh.

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.

- Tháng 07/2006 thành lập Cửa hàng Honda Ủy nhiệm – Phú Tài 2 - HEAD 23005

     Địa chỉ: Khối 1 – Thị trấn Hương Khê – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh.

       Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.

- Tháng 02/2008 thành lập Cửa hàng Yamaha Ủy nhiệm – Phú Tài 9 - YES 2159A

Địa chỉ: Phường Hưng Trí – Thị xã Kỳ Anh – Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

 Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ mang nhãn hiệu Yamaha Việt Nam.

- Tháng 11/2009 thành lập Cửa hàng Honda Ủy nhiệm – Phú Tài 3 - HEAD 23006

Địa chỉ: Số 96 – Đường Trần Phú –Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.

- Tháng 12/2009 thành lập Cửa hàng tổng hợp Phú Tài 12 

      Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu – Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ Honda, Yamaha Việt Nam.

- Tháng 01/2012 thành lập Cửa hàng Phú Tài 10 – YES Yamaha ủy nhiệm

     Địa chỉ: Số 120 – Đường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Yamaha Việt Nam.

- Tháng 12/2012 thành lập Cửa hàng tổng hợp Phú Tài 13

     Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ - Huyện Đức Thọ -  Tỉnh Hà Tĩnh.

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng Honda, Yamaha Việt Nam.

- Tháng 7/2016 thành lập Cửa hàng Honda Ủy nhiệm – Phú Tài 4 - HEAD 23012

     Địa chỉ: Khối 7 – Thị trấn Can Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.

- Tháng 01 /2017 sát nhập Cửa hàng Honda Ủy nhiệm – Phú Tài 6 - HEAD 23004

     Địa chỉ: Phường Hưng Trí – Thị xã Kỳ Anh –  Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.

- Tháng 09/2018 thành lập Cửa hàng Honda Ủy nhiệm – Phú Tài 5 - HEAD 23015

     Địa chỉ: Số 183, Đ Hà Huy Tập, TT Cẩm Xuyên, H Cẩm Xuyên

Kinh doanh xe máy, phụ tùng, dịch vụ mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.