Chi nhánh 1: Cửa hàng Phú Tài 1 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Số 09 – Đ. Trần Phú – TP. Hà Tĩnh –  Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3898998         

Chi nhánh 2: Cửa hàng Phú Tài 2 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Số 218 –  TDP 1 – TT. Hương Khê  – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3792345

optimized-yisr

Chi nhánh 3: Cửa hàng Phú Tài 3 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Số 96 – Đ. Trần Phú – TP. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3698268

 

Chi nhánh 4: Cửa hàng Phú Tài 4 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Khối 7 – TT. Nghèn – H. Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3635888

Chi nhánh 5: Cửa hàng Phú Tài 5 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ: Số 183 Hà Huy Tập –  TT. Cẩm Xuyên – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3863999

Chi nhánh 6: Cửa hàng Phú Tài 6 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Tiểu khu 7 – TDP Hưng Lợi – P. Hưng Trí – TX. Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3864552 

Phutai9-min (2)

Chi nhánh 7: Cửa hàng Phú Tài 9 – Yamaha ủy nhiệm

Địa chỉ: Tiểu khu 7 – TDP 2 – P. Hưng Trí – TX. Kỳ Anh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3721789 

 

phutai10-min

Chi nhánh 8: Cửa hàng Phú Tài 10 – Yamaha ủy nhiệm

Địa chỉ: Số 120 – Đ. Trần Phú – TP. Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3868999 

 

Chi nhánh 9: Cửa hàng Phú Tài 12 (Hương Sơn)

Địa chỉ:  TT. Phố Châu – H. Hương Sơn – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3518888

Chi nhánh 10: Cửa hàng Phú Tài 13 (Đức Thọ)

Địa chỉ:  TT. Đức Thọ – H. Đức Thọ – Tỉnh Hà Tĩnh (Gần Ngã tư quán Bà Viên)

Điện thoại: (84-239)3544777