THÀNH TÍCH DOANH NGHIỆP

Dưới sự quản lý điều hành của Ban lãnh đạo công ty, tập đoàn Phú Tài Đức đã giải quyết công ăn việc làm cho gần 400 cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bình quân 4.1 triệu đồng/tháng/người.

Với sự cống hiến không ngừng và những thành quả công ty đạt được trong những năm qua. Công ty đã nhận được nhiều bằng khen, chứng nhận của các tổ chức nhà nước:

+ Bằng khen của UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng danh hiệu Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2010, 2011, 2012 và năm 2013.

 + Bằng khen của Bảo hiểm xã hội tỉnh năm 2010; 2011 và năm 2012 

 + Bằng khen của Cục thuế Hà Tĩnh năm 2012

 + Bằng khen của CT. UBND thành phố khen tặng “Doanh nghiệp đã có thành tích trong công tác An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ năm 2012”

 + BCH đoàn TNCS Hồ Chí Minh khen tặng “ Doanh nghiệp đã đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2011”

 + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ tài chính khen tặng “ Doanh nghiệp đã có thành tích chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2012”

+ Bằng khen của UBND thành phố Hà Tĩnh “Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013”.