Đang tải... Vui lòng chờ...
Hệ thống cửa hàng

Chi nhánh 1: Cửa hàng Phú Tài 1 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Số 09 - Đ. Trần Phú - TP. Hà Tĩnh -  Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3898998                                               

  

Chi nhánh 2: Cửa hàng Phú Tài 2 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Khối 1 – TT. Hương Khê  – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3792345

               

Chi nhánh 3: Cửa hàng Phú Tài 3 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Số 96 - Đ. Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3698268

                                                 

 

   

 

 

Chi nhánh 4: Cửa hàng Phú Tài 4 - Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  Khối 7 - TT. Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3635888

Chi nhánh 5: Cửa hàng Phú Tài 5 - Honda ủy nhiệm

Địa chỉ: Số 183 Hà Huy Tập -  TT. Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3863999

 

 

Chi nhánh 6: Cửa hàng Phú Tài 6 – Honda ủy nhiệm

Địa chỉ:  P. Sông Trí - TX. Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3864552 

                                                 

  

  

Chi nhánh 7: Cửa hàng Phú Tài 9 – Yamaha ủy nhiệm

Địa chỉ: P. Sông Trí - TX. Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3721789 

Chi nhánh 8: Cửa hàng Phú Tài 10 – Yamaha ủy nhiệm

Địa chỉ:  Số 120 - Đ. Trần Phú - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3686999 

 

 

   

Chi nhánh 9: Cửa hàng Phú Tài 11 (Can Lộc)

Địa chỉ:  Khối 1B – TT Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3636363 

Chi nhánh 10: Cửa hàng Phú Tài 12 (Hương Sơn)

Địa chỉ:  TT. Phố Châu – H. Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)3518888-

  

 

                           

Chi nhánh 11: Cửa hàng Phú Tài 13 (Đức Thọ)

Địa chỉ:  TT. Đức Thọ - H. Đức Thọ - Tỉnh Hà Tĩnh (Gần Ngã tư quán Bà Viên)

Điện thoại: (84-239)3544777 

                 

Chi nhánh 12: Phú Tài 17 (Siêu thị xe máy điện Phú Tài)

Địa chỉ:  Số 70 - Đ. Phan Đình Phùng - TP. Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (84-239)6265555

 

Copyright © 2014 Thiết kế bởi eKip All Rights Reserved