Đang tải... Vui lòng chờ...
Lịch sử hình thành
 • Tháng 05/2005 thành lập Cửa hàng Phú Tài 1 – HEAD Honda ủy nhiệm

      Địa chỉ: Số 09 – Đường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh -  Tỉnh Hà Tĩnh.

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

 • Tháng 07/2006 thành lập Cửa hàng Phú Tài 2 – HEAD Honda ủy nhiệm

     Địa chỉ: Khối 1 – Thị trấn Hương Khê – Huyện Hương Khê – Tỉnh Hà Tĩnh.

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

 • Tháng 02/2008 thành lập Cửa hàng Phú Tài 9 – YES Yamaha ủy nhiệm

Địa chỉ: Phường Sông Trí – Thị xã Kỳ Anh – Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Yamaha VN.

 • Tháng 09/2009 thành lập Cửa hàng Phú Tài 11 (Can Lộc)

Địa chỉ: Khối 1B – Thị Trấn Can Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

Kinh doanh xe máy, phụ tùng Honda, Yamaha.

 • Tháng 11/2009 thành lập Cửa hàng Phú Tài 3 – HEAD Honda ủy nhiệm

Địa chỉ: Số 96 – Đường Trần Phú –Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.

 • Tháng 12/2009 thành lập Cửa hàng Phú Tài 12 (Hương Sơn)

      Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu – Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng Honda, Yamaha.

 • Tháng 01/2012 thành lập Cửa hàng Phú Tài 10 – YES Yamaha ủy nhiệm

     Địa chỉ: Số 120 – Đường Trần Phú – Thành phố Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Yamaha VN.

 • Tháng 12/2012 thành lập Cửa hàng Phú Tài 13 (Đức Thọ)

     Địa chỉ: Thị trấn Đức Thọ -Huyện Đức Thọ -  Tỉnh Hà Tĩnh.

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng Honda, Yamaha.

 • Tháng 6/ 2015 thành lập Phú Tài 17 (Xe máy điện Phú Tài)

     Địa chỉ: Số 70 – Đường Phan Đình Phùng – Thành Phố Hà Tĩnh – Tỉnh Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy điện, xe đạp điện.

 • Tháng 7/2016 thành lập Cửa hàng Phú Tài 4 – HEAD Honda ủy nhiệm

     Địa chỉ: Khối 7 – Thị trấn Can Lộc – Huyện Can Lộc – Tỉnh Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

 • Tháng 01 /2017 sát nhập Cửa hàng Phú Tài 6 – HEAD Honda ủy nhiệm

     Địa chỉ: Phường Sông Trí – Thị xã Kỳ Anh –  Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

 • Tháng 09/2018 thành lập HEAD Honda Việt Nam (Phú Tài 5)

     Địa chỉ: Số 183, Đ Hà Huy Tập, TT Cẩm Xuyên, H Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

 

Copyright © 2014 Thiết kế bởi eKip All Rights Reserved