Đang tải... Vui lòng chờ...
Lịch sử hình thành
  • Tháng 03/2005 chính thức thành lập Công ty CP Thương mại I - Hà Tĩnh.

           Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ - TX Hà Tĩnh.

           Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh xe máy và phụ tùng xe máy.

  • Ngày 17/05/2005 thành lập HEAD Honda Việt Nam ( Phú Tài 1)

      Địa chỉ: Số 09 Trần Phú - TP Hà Tĩnh.

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

      Chính thức lấy Thương hiệu HONDA PHÚ TÀI.

  • Ngày 04/07/2006 Thành lập HEAD Honda Việt Nam( Phú Tài 2)

     Địa chỉ: Khối 1 - Thị Trấn Hương Khê.

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

  • Ngày 01/02/2008 Thành lập Yes Yamaha Việt Nam ( Phú Tài Yamaha – Phú Tài 9)

Địa chỉ: Khối 2- Thị trấn Kỳ Anh

Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Yamaha VN.

  • Ngày 01/02/2008 Thành lập Phú Tài Motor

Địa chỉ: 96 Trần Phú- TP Hà Tĩnh

Kinh doanh xe máy Honda, Yamaha.

  • Ngày 03/03/2009 Thành lập Wing service Station 

      Địa chỉ: 08 Hàm Nghi- TP Hà Tĩnh

      Bảo hành, Sửa chữa, cung cấp Phụ tùng chính hãng.

  • Ngày 08/09/2009 Thành lập chi nhánh Honda Phú Tài Can Lộc ( Phú Tài 11)

Địa chỉ: Thị trấn Can Lộc

Kinh doanh xe máy, phụ tùng Honda, Yamaha.

  • Ngày 28/11/2009 Nâng cấp Phú Tài Motor thành Head Honda Việt Nam( Phú Tài 3)

Địa chỉ: 96 Trần Phú- TP Hà Tĩnh

Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda Việt Nam.

  • Ngày 20/12/2009 Thành lập Honda Phú Tài Hương Sơn ( Phú Tài 12)

      Địa chỉ: Thị trấn Phố Châu- Hương Sơn

      Kinh doanh xe máy, phụ tùng Honda, Yamaha.

  • Năm 2016 Thành lập HEAD Honda Việt Nam (Phú Tài 4)

     Địa chỉ: Thị trấn Can Lộc.

     Kinh doanh xe máy, phụ tùng mang nhãn hiệu Honda VN.

Copyright © 2014 Thiết kế bởi eKip All Rights Reserved