Đang tải... Vui lòng chờ...

Tuyển dụng

DANH SÁCH ỨNG VIÊN VƯỢT QUA VÒNG THI TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN DỤNG NĂM 2016
Tập đoàn Phú Tài Đức (PTD Group) thông báo danh sách ứng viên vượt qua vòng thi tuyển và được lựa chọn vào giai đoạn tiếp xúc công việc. Chúng tôi xin trân trọng kính mời anh/chị đến PTD Group để thảo luận về các vị trí và thống nhất nội dung, quan điểm làm việc.

DANH SÁCH ỨNG VIÊN VƯỢT QUA VÒNG SƠ LOẠI HỒ SƠ NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 04/2016
Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Đức (PHUTAIDUC GROUP) có nhu cầu tuyển dụng 84 ứng viên làm việc tại các Công ty thành viên, cụ thế như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2016
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2016
Công ty cổ phần thương mại 1 – Hà Tĩnh tuyển dụng

Copyright © 2014 Thiết kế bởi eKip All Rights Reserved